Hỗ Trợ Đặt Hàng

liên hệ giờ hành chánh :

086.2603458-0908550051

Khách Hàng

Google Maps

no photo
KHUYẾN MÃI

Vì sao các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo thất bại?
Nghiên cứu các mô hình phát triển năng lực lãnh đạo trên thế giới cũng như kinh nghiệm tư vấn, phản biện và triển khai thực tế tại các công ty tại Việt Nam, chúng tôi có thể đưa ra các lý do cho sự thất bại trong việc tạo ra các nhà lãnh đạo hiệu quả.


Điểm mù của nhà lãnh đạo
Khoảng 80% các nhà lãnh đạo chúng tôi từng huấn luyện có ít nhất 1 điểm mù và 20% còn lại có khả năng tự nhận thức rất cao, họ biết rõ những hành vi không hiệu quả của bản thân nhưng họ không thể thay đổi được chúng. Vì sao vậy?